Badanie mięsa świń i dzików pozyskanych na użytek własny.

Na 48 godzin przed planowanym ubojem posiadacz zwierząt gospodarskich  informuje lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Bezwzględnie obowiązuje nakaz badania na włośnie mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięsa dzików odstrzelonych z przeznaczeniem na użytek własny. Próbę do badania pobiera:

– urzędowy lekarz weterynarii w przypadku gdy tusza podlega badaniu poubojowemu
– posiadacz mięsa w przypadku dzików i uboju zwierząt na terenie własnego gospodarstwa

Sposób pobierania próbek mięsa do badania i zasady dostarczania do urzędowego lekarza weterynariiI. Sposób pobierania próbek mięsa
1. U świń domowych:
1) pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej;
2) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.
2. U dzików:
1) pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:
a) mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,
b) mięśni żuchwowych,
c) mięśni przedramienia,
d) mięśni międzyżebrowych,
e) mięśni języka;
2) jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt 1, wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne;
3) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.
3. U nutrii:
1) pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej albo
2) pobiera się jedną próbkę mięsa wielkości dwóch orzechów laskowych z mięśnia jednego filaru przepony – w przypadku gdy drugi filar przepony jest niedostępny, albo
3) pobiera się dwie próbki mięsa każda wielkości orzecha laskowego z części żebrowej lub mostkowej przepony – w przypadku braku mięśni obu filarów przepony, albo) pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z:
a) mięśni języka,
b) mięśni żuchwowych lub międzyżebrowych – w przypadku braku mięśni przepony.
II. Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii
1. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:
1) niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;
2) niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.
2. Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.
3. Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:
1) wieku zwierzęcia;
2) miejscu pochodzenia zwierzęcia;
3) części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

Mięso świń, nutrii i dzików nie może zostać spożyte ani przetworzone przed badaniem na obecność włośni i uzyskaniem zaświadczenia o przeprowadzeniu badania z wynikiem ujemnym.
Jednocześnie przypominam o pozostałych warunkach uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie:

– uboju zwierząt w celu pozyskania mięsa na własny użytek może dokonać osoba pełnoletnia, która posiada odpowiedni poziom kwalifikacji, aby wykonywać te czynności, nie powodując u zwierząt jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia,,
– zabrania się uśmiercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecności,
– fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR w Polkowicach,

Do pobrania: Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

 

——————
Metadane:
Dodano w dniu: 19 listopada 2023 przez: Grzegorz Kowalik
Zmodyfikowany 19 listopada 2023 przez Grzegorz Kowalik

Skip to content