bip.gov.pl
A A A K

Rolniczy handel detaliczny.

W celu dokonania rejestracji Rolniczego Handlu Detalicznego należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

- produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności

lub

- żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną nie są zobowiązane do sporządzania projektu technologicznego.

Do pobrania: Przykładowy wzór wniosku do powiatowego lekarza weterynarii.Opublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 05.06.2017
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 13.01.2017
Dokument oglądany razy: 3 702