bip.gov.pl
A A A K

Rejestry

1. Wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz dostepny jest pod poniższym linkiem:

pasze.wetgiw.gov.pl/demo/index.phpOpublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 07.08.2017
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 07.08.2017
Dokument oglądany razy: 3 328