bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 15.06.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji.

ASF - komunikaty

W związku z wykryciem kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Polski, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/773 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru ochronnego.

Na mocy ww. decyzji obszar powiatu polkowickiego objęty jest jej postanowieniami, pomimo że na jego terenie  nie stwierdzono dotychczas u dzików przypadków ASF.

Do obszaru objętego ograniczeniami ( tzw. strefa czerwona)
włączono obszar gmin Gaworzyce  i  Grębocice oraz część gminy Radwanice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S3.

Do obszaru ochronnego (tzw. strefa żółta) włączono obszar gmin: Chocianów, Przemków oraz część gminy Radwanice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 oraz część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę wojewódzką nr 331.

Zakres obowiązków i ograniczeń w ww. strefach zawarty jest w załączonej ulotce.

Jedocześnie informuję, że komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych: www.wetgiw.gov.pl i www.wroc.wiw.gov.pl

Ulotka do pobrania



Opublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 15.06.2020
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 21.11.2019
Dokument oglądany razy: 718