bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 22.08.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja podstawy prawnej.

ASF - komunikaty

W związku z wystąpieniw Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/1211 z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru ochronnego oraz ustanawiająca obszar zagrożony.

Do obszaru zagrożonego (tzw. strefa niebieska) włączono obszar gmin: Gaworzyce, Radwanice oraz część gminy Przemków położona na pólnoc od drogi krajowej nr 12.

Do obszaru objętego ograniczeniami ( tzw. strefa czerwona)
włączono obszar gmin: Grębocice i Polkowice.

Do obszaru ochronnego (tzw. strefa żółta) włączono obszar gmin: Chocianów oraz część gminy Przemków położona na południe od drogi krajowej nr 12.

Zakres obowiązków i ograniczeń w ww. strefach dostępny jest na stronie GLW

Jedocześnie informuję, że komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych: www.wetgiw.gov.pl i www.wroc.wiw.gov.plOpublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 22.08.2020
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 21.11.2019
Dokument oglądany razy: 1 724