bip.gov.pl
A A A K

Koordynator do spraw dostępności.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz.1696 i 2473) do zadań koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami należy:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach;
3) monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Polkowicach, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Polkowicach:

Monika Podsiadlikowska

Dane Kontaktowe:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach
ul. Górna 3/3, 59-100 Polkowice
telefon: 76 8456016
e-mail: polkowice@wroc.wiw.gov.plOpublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 04.11.2020
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 03.11.2020
Dokument oglądany razy: 1 732