bip.gov.pl
A A A K

Ptasia Grypa

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W POLKOWICACHWysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ptaków.
Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.
Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne
i zróżnicowane.
Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków
u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.
Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi. Jednak powinno się zachować ostrożność, a w przypadku kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie ręce umyć wodą z mydłem.
Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Mając na uwadze powyższe informacje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach zwraca się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych dzikich ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków (zwłaszcza krukowatych), zgłaszać ten fakt do miejscowo właściwego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Straży Miejskiej, Policji lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.

Więcej Informacji mona stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii:

Sytuacja na Dolnym Śląsku.Opublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 10.12.2020
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 10.12.2020
Dokument oglądany razy: 1 693