bip.gov.pl
A A A K

ASF - komunikaty

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/902 z dnia 3 czerwca 2021 r zmieniajcym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń:

Do obszaru objętego ograniczeniami III (poprzednio tzw. strefa niebieska) włączono obszar gmin: Gaworzyce, Radwanice oraz część gminy Przemków położona na pólnoc od drogi krajowej nr 12.

Do obszaru
objętego ograniczeniami II (poprzednio tzw. strefa czerwona) włączono obszar gmin: Grębocice i Polkowice oraz część gminy Przemków położona na południe od drogi krajowej nr 12.

Do obszaru objętego ograniczeniami I (poprzednio tzw. strefa żółta) włączono obszar gminy Chocianów.

Zakres obowiązków i ograniczeń w ww. strefach dostępny jest na stronie GLW

Jedocześnie informuję, że komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych: www.wetgiw.gov.pl i www.wroc.wiw.gov.plOpublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 04.06.2021
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 21.11.2019
Dokument oglądany razy: 1 815