bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 27.09.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana aktów prawnych miejscowych.

ASF - komunikaty

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1714 z dnia 24 wrzesnia 2021 r zmieniajcym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń:

Do obszaru objętego ograniczeniami III (poprzednio tzw. strefa niebieska) włączono obszar gmin: Gaworzyce, Radwanice Przemków oraz Chocianów.

Do obszaru
objętego ograniczeniami II (poprzednio tzw. strefa czerwona) włączono obszar gmin: Grębocice, Polkowice.

Zakres obowiązków i ograniczeń w ww. strefach dostępny jest na stronie GLW

Jedocześnie informuję, że komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych: www.wetgiw.gov.pl  oraz  www.wroc.wiw.gov.pl

UWAGA !

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Chojnów ogniska ASF w dniu 9 września 2021r. w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowano rozporzędzenie nr 21 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 września 2021 r. w sparawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu legnickiego, bolesławieckiego, lubińskiego, polkowickiego i złotoryjskiego. W obszarze zagrożonym znalazły się następujące miejscowości gminy Chocianów: Chocianowiec, Michałów, Raków.

Treść rozporządzenia do pobrania tutajOpublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 27.09.2021
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 21.11.2019
Dokument oglądany razy: 2 398