bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

ASF - komunikaty

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/5 z dnia 14 lutego 2022 r. zmieniajcym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń:

Do obszaru objętego ograniczeniami III włączono obszar gmin: Przemków oraz Chocianów.

Do obszaru
objętego ograniczeniami II włączono obszar gmin: Gaworzyce, Grębocice, Polkowice oraz Radwanice.

Zakres obowiązków i ograniczeń w ww. strefach dostępny jest na stronie GLW

Jedocześnie informuję, że komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych: www.wetgiw.gov.pl  oraz  www.wroc.wiw.gov.pl

UWAGA !

W  dniu 25 stycznia 2022 r. w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 405 opublikowano rozporządzenie Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. uchylające rozporzędzenie nr 21 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 września 2021 r. w sparawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu legnickiego, bolesławieckiego, lubińskiego, polkowickiego i złotoryjskiego.

W/w rozporządzenie znosi obszar  zagrożony, w tórym znaznajdowały się następujące miejscowości gminy Chocianów: Chocianowiec, Michałów, Raków.Opublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 17.02.2022
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 21.11.2019
Dokument oglądany razy: 2 520