bip.gov.pl
A A A K

ASF - komunikaty

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/917 z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniajcym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń:

Obszar objęty ograniczeniami III obejmuje gminy: Przemków oraz Chocianów.

Obszar
objęty ograniczeniami II obejmuje gminy: Gaworzyce, Grębocice, Polkowice oraz Radwanice.

Zakres obowiązków i ograniczeń w ww. strefach dostępny jest na stronie GLW

Jedocześnie informuję, że komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych: www.wetgiw.gov.pl  oraz  www.wroc.wiw.gov.pl

UWAGA !

W związku z wystąpieniem ogniska ASF na tarenie gminy Niegosławice (powiat żagański województwo lubuskie) w  dniu 17 czerwca 2022 r. w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 3255 opublikowano rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Polkowicach z dnia 17 czerwca 2022 r.  w sparawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu polkowickiego.

W/w rozporządzenie określa obszar  zagrożony wystąpieniem ASF na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący następujące miejscowości gminy Przemków: Karpie i Przemków oraz gminy Gaworzyce: Dzików.

Treść rozporządzenia do pobrania.Opublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 20.06.2022
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 21.11.2019
Dokument oglądany razy: 2 605