bip.gov.pl
A A A K

ASF - komunikaty

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniajcym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (obowiązuje od 20 grudnia 2022r.):

Obszar objęty ograniczeniami III obejmuje część gminy Chocianów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Żabice, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Żabice – Trzebnice – Chocianowiec - Chocianów – Pasternik biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie polkowickim

Obszar
objęty ograniczeniami II obejmuje pozostałą część gminy Chocianów oraz gminy: Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków Radwanice.

Zakres obowiązków i ograniczeń w ww. strefach dostępny jest na stronie GLW

Jedocześnie informuję, że komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych: www.wetgiw.gov.pl  oraz  www.wroc.wiw.gov.plOpublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 20.12.2022
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 21.11.2019
Dokument oglądany razy: 3 002