bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 08.09.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

ASF - komunikaty

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2023/1677 z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniajcym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Obszar objęty ograniczeniami III obejmuje część gminy Chocianów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Żabice, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Żabice – Trzebnice – Chocianowiec - Chocianów – Pasternik biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie polkowickim.

Obszar
objęty ograniczeniami II obejmuje pozostałą część gminy Chocianów oraz gminy: Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków Radwanice.

Aktualne informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronie internetowej : www.wetgiw.gov.pl .

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców dostępne są na stronie Głównego Lekarza Weterynarii

Graficzne przedstawienie dynamiki zmian zasięgu obszarów z ograniczeniami związanymi ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu polkowickiego w okresie od 20 listopada 2019r. do dnia 15.06.2023 r. oraz  analiza ryzyka wystąpienia ognisk asf na terenie powiatu polkowickiego w sezonie tetnim 2023 r. -  do pobrania   tutaj .

Ulotki informacyjne do pobrania:

1. Zasady ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF.
2. Zasady bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.
3. Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika.Opublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 08.09.2023
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 21.11.2019
Dokument oglądany razy: 3 192