bip.gov.pl
A A A K

Ubój gospodarczy zwierząt domowych.

WAŻNE!!!

W przypadku uboju cieląt do 12 miesiąca życia, owiec i kóz na użytek własny rolnik  zobowiązany jest do  zutylizowania na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego.

Dane teleadresowe zakładu utylizacyjnego:

PROMAROL-PLUS Spółka z o.o.
CIEPIELÓWEK 2, 67-410 Sława
tel.65 5493333, 65 5493333 wew.33Opublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 08.09.2023
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 11.12.2014
Dokument oglądany razy: 4 636