Wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz dostepny jest pod poniższym linkiem:

pasze.wetgiw.gov.pl/demo/index.php

lub zeskanuj telefonem poniższy kod QR

 

 ——————
Metadane:
Dodano w dniu: 19 listopada 2023 przez: Grzegorz Kowalik
Zmodyfikowany 19 listopada 2023 przez Grzegorz Kowalik

Skip to content