Rolniczy handel detaliczny.

W celu dokonania rejestracji Rolniczego Handlu Detalicznego należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

– produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności

lub

– żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną nie są zobowiązane do sporządzania projektu technologicznego.

Przykładowy wzór wniosku do Powiatowego Lekarza Weterynarii – pobierz tutaj (kliknij)

 

 

——————
Metadane:
Dodano w dniu: 19 listopada 2023 przez: Grzegorz Kowalik
Zmodyfikowany 19 listopada 2023 przez Grzegorz Kowalik

Skip to content