Ubój bydła (do 12 m-ca życia), owiec i kóz w gospodarstwie.

Warunkiem uboju jest spełnienie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, warunków uboju i badania poubojowego mięsa. Na 48 godzin przed ubojem posiadacz zwierząt gospodarskich lub prowadzący gospodarstwo na terenie którego będą ubite inne niż utrzymywane w tym gospodarstwie zwierzęta, informuje powiatowego lekarza weterynarii na piśmie (według załącznika 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia) o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku uboju bydła do 12 miesiąca życia, owiec i kóz, w informacji musi się znaleźć oświadczenie o zutylizowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego.

UWAGA!!!  Ubój bydła w wieku powyżej 12 miesięcy jest  NIEDOPUSZCZALNY  poza rzeźnią.

Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku bydła do 12 miesiąca życia są:

1) migdałki
2) jelita od dwunastnicy do odbytnicy
3) krezka
4) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku owiec i kóz (do 12 miesiąca życia) są:

1) jelito biodrowe
2) śledziona
3) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku owiec i kóz (powyżej 12 miesiąca życia) są:

1) rdzeń kręgowy
2) czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi
3) jelito biodrowe
4) migdałki
5) śledziona
6) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

SRM z terenu powiatu polkowickiego odbiera:

PROMAROL-PLUS Spółka z o.o.
CIEPIELÓWEK 2, 67-410 Sława
tel.65 5493333, 65 5493333 wew.33

Jednocześnie przypominam o pozostałych warunkach uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie:

– uboju może dokonać przyuczony ubojowiec, po pozbawieniu zwierzęcia świadomość,
– zabrania się uśmiercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecności,
– fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR w Polkowicach,
– zwrócić paszport w przypadku cielęcia oraz zniszczyć kolczyki ubitych zwierząt we własnym zakresie.

Druki do pobrania: Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do dwynastego miesiąca życia

——————
Metadane:
Dodano w dniu: 19 listopada 2023 przez: Grzegorz Kowalik
Zmodyfikowany 19 listopada 2023 przez Grzegorz Kowalik

Skip to content