Mając na względzie wymagania określone w:

  • § 21 (Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie),
  • § 23 ust. 5 (Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (obcinanie części ogona, kastracja samców), podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania.)Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej Główny Lekarz Weterynarii opracował wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń oraz dotyczące analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń mające na celu ułatwienia stosowania przez posiadaczy zwierząt obowiązujących w tym zakresie przepisów. Wytyczne te zamieszczone zostały na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii zgodnie z linkiem załączonym poniżej.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich 

 ——————
Metadane:
Dodano w dniu: 9 stycznia 2024 przez: Grzegorz Kowalik
Zmodyfikowany 25 stycznia 2024 przez Grzegorz Kowalik

Skip to content