Zgłaszanie padnięcia bydła, owcy lub kozy.

Mając na względzie art. 14 pkt 1 pp. 2 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2022.2629 z późn. zm.)  przypominamy o konieczności niezwłoszcznego poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Polkowicach o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i/lub kóz.
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie może być dokonane w formie e-mail, pocztą tradycyjną lub drogą telefoniczną.
W przypadku chęci otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia padłego bydła, owiec lub kóz proszę stosowną informację umieścić na zgłoszeniu.

Wzor dokumentu, o którym powa powyżej do pobrania tutaj

 ——————
Metadane:
Dodano w dniu: 19 listopada 2023 przez: Grzegorz Kowalik
Zmodyfikowany 26 stycznia 2024 przez Grzegorz Kowalik

Skip to content